Nouwkens & Portier, Geassocieerde notarissen te Malle

 

Nouwkens & Portier

Geassocieerde notarissen te Malle

 

Notariaat Nouwkens & Portier

Antwerpsesteenweg 93
2390 Malle
Tel. (03) 312.20.28
Fax. (03) 311.73.24

BV BVBA
BTW BE 0473038118
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

17 oktober 2018

In deze tip van de week zoomen we in op de misverstanden die bestaan bij het aankopen van een woning. Van de voorlopige verkoopovereenkomst, over de waarborg tot de hypothecaire kosten.

Bron: Fednot

16 oktober 2018

In vergelijking met het 3de trimester 2017 waren er in het afgelopen trimester +5,4% méér vastgoedtransacties in ons land. Opvallend: in juli en augustus waren er méér transacties dan in september, wat traditiegetrouw nochtans de drukste maand van het trimester is. Tijdens de zomermaanden lag de vastgoedactiviteit 9% hoger dan in 2017.
In de eerste 9 maanden van 2018 steeg de nationale vastgoedactiviteit met +1,3% in vergelijking met de eerste 9 maanden van 2017.
In het afgelopen trimester klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land af op 257.452 EUR, wat neerkomt op een stijging met +2,7% in vergelijking met het 2de trimester 2018.
In het afgelopen trimester bedroeg de gemiddelde prijs van een appartement in België 220.925 EUR. Het gaat om een lichte stijging van +0,8% in vergelijking met het 2de trimester 2018, maar het is wel de eerste keer dat de grens van 220.000 EUR wordt overschreden.

Bron: Fednot

15 oktober 2018

Als koppel een woning kopen is een grote stap die gepaard gaat met veel verantwoordelijkheden. De aankoop van woning is dan ook vaak de grootste investering in het leven van een persoon. Maar wat als de relatie op de klippen loopt en partners elk hun eigen weg willen inslaan? Wat is zijn de gevolgen voor de woning?

(Ex) partners hebben verschillende mogelijkheden als het op hun woning aankomt. Ten eerste kunnen ze kiezen om de woning te verkopen. Met de opbrengst van de verkoop zal de hypothecaire lening bij de bank afbetaald kunnen worden. Wat overblijft, zal verdeeld worden tussen de (ex)partners in verhouding tot hun eigendomsrechten. De partners blijven in zo’n geval elk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de hypothecaire lening tot de woning effectief verkocht wordt. Een tweede oplossing bestaat er in dat één van de partners de woning overneemt. Hiervoor zal de overnemende partner een overnameprijs moeten betalen aan de partner die vertrekt. De overnameprijs wordt berekend op basis van de huidige verkoopwaarde van de woning… en juist het bepalen van deze waarde kan leiden tot verhitte discussies. Partners die het niet eens zijn over deze waarde, kunnen een expert aanstellen om de woning te schatten. Een onafhankelijke schatter kan bijvoorbeeld soelaas bieden.

Opgelet, het komt wel eens voor dat partners een woning met een ongelijke inbreng kopen of dat de ene partner doorheen de jaren wat meer in de woning heeft geïnvesteerd dan de andere (bv. door bepaalde werken uit te voeren op eigen kosten). Ook dit zijn factoren waar men rekening mee zal houden bij de verkoop of bij het berekenen van de overnameprijs. De partner die de woning overneemt, zal de toekomstige kapitaalaflossingen en de interesten voor zijn rekening nemen. Hij of zij zal immers de enige kredietnemer worden.

Geraken de (ex) partners het niet eens over de vraag wie de woning overneemt, dan zal het mogelijks tot de rechtbank komen. De rechter zal hierbij rekening houden met de belangen van de partijen en de kinderen. Het feit dat een partner bv. zijn beroep uitoefent in de woning kan hierbij een rol spelen.

Ten slotte kunnen ex-partners kiezen om toch de woning in onverdeeldheid te houden, dus beiden mede-eigenaar te blijven.

En de ‘miserietaks’?
Bij het regelen van het lot van de woning bij een breuk komen er verschillende kosten bij kijken. De partners verdelen immers hun eigendomsrechten en hun verbintenissen bij de bank moeten herzien worden. Bovendien moeten er bij de verdeling van de eigendom registratierechten betaald worden (de ‘miserietaks’). Voor feitelijk samenwonenden bedragen deze rechten altijd 2,5% van overeengekomen waarde van het goed, zoals blijkt uit de akte (opgelet, als de reële verkoopwaarde hoger is dan de waarde vermeld in de akte, zullen de registratierechten op de reële verkoopwaarde van het goed geheven worden). Gehuwden en wettelijk samenwonenden “genieten” van 1%, maar voor wettelijk samenwonenden gelden een aantal voorwaarden om onder de 1% registratierecht te vallen: het wettelijk samenwonen moet minstens één jaar geduurd hebben en bovendien moet de verdeling van het onroerend goed gebeuren binnen de drie jaar na de beëindiging van de wettelijk samenwoning.

En vergeet de verzekeringen niet!
Na een relatiebreuk moeten een aantal verzekeringen zoals bv. levensverzekeringen en de brandverzekering opnieuw bekeken worden. Laat die niet onder het stof liggen, want dat kan verregaande gevolgen hebben als er ooit iets misloopt. Had je elkaar als legataris aangesteld in een testament? Dan bekijk je dit beter ook met de notaris. Een aangepaste samenlevingsvorm vraagt met andere woorden dus aangepaste documenten.

Wil je meer informatie over de verdeling van goederen als echtgenoot, wettelijk samenwonende of feitelijk samenwonende? Dan laat je je best ook informeren door een notaris.

Bron: Fednot

 

Veerle LEUS
Licentiaat in het notariaat

veerle(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.68

niet aanwezig op woensdag

Patricia ROMMENS
Licentiaat in het notariaat

patricia(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.64

aanwezig op donderdag en vrijdag

Inez BORSTLAP
Master in het notariaat

inez(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.62

Geert NOUWKENS
Master in het notariaat

geert(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.64

Evelyn PATTYN
Master in het notariaat

evelyn(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.67

Carissa VAN BALLAER
Master in het notariaat

carissa(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.65

Kaat VERMEEREN
Master in het notariaat

kaat(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.66

Arianne VERVLIET
Master in het notariaat

arianne(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.60

Joni VANDRIESSCHE
Licentiaat in de rechten

joni(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.20.28

Carolien BRASPENNINCX
Notarieel medewerkster

carolien(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.69

Caroline CAENEN
Notarieel medewerker

caroline(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.60

Eva CRISPEELS
Notarieel medewerker

eva(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.68

Jill DE JONGHE
Notarieel medewerker

jill(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.62

Liesbeth JANSSENS
Notarieel medewerker

liesbeth(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.64

aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag voormiddag

Jolien HOREMANS
Notarieel medewerker

jolien(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.61

Vanessa LENAERTS
Notarieel medewerker

vanessa(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.69

Caroline RUTTEN
Notarieel medewerker

caroliner(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.64

Jorine VAN GILS
Notarieel medewerker

jorine(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.65

Nathalie VAN REUSEL
Notarieel medewerker

info(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.20.28

Onthaal

Carla WYNANTS
Notarieel medewerker

carla(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.67

Dorien GILLIS
Notarieel medewerker

dorieng(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be

Stacey VAN OLMEN
Notarieel medewerker

stacey(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/340.87.25

Gary DE MULDER
Notarieel medewerker

gary(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.66

 

Immo

Openbare verkoop

Huis
Lostraat 29
2520 Broechem

Uit de hand verkoop € 270.000

Huis
Leopold III-laan 30
2390 Malle

Uit de hand verkoop € 337.000

Huis
Kievitheide 15
2980 Zoersel

Uit de hand verkoop € 187.500

Grond
Nieuwstraat
2275 Wechelderzande

Uit de hand verkoop € 277.500

Appartement
Kerkstraat 22
2980 Zoersel

Uit de hand verkoop € 250.000

Grond
Kerkstraat
2960 Brecht

Uit de hand verkoop € 185.000

Appartement
Handelslei 120
2980 Zoersel

Uit de hand verkoop € 324.000

Huis
Schildesteenweg 70
2520 Oelegem

Uit de hand verkoop € 184.500

Grond
Molenbaan 39
2240 Zandhoven

Uit de hand verkoop € 162.900

Grond
Molenbaan 39
2240 Zandhoven

Uit de hand verkoop € 159.500

Grond
Molenbaan 39
2240 Zandhoven

Uit de hand verkoop € 365.000

Huis
Maanstraat 16
2340 Beerse

Uit de hand verkoop € 1.300.000

Grond
Oostmalseweg 11
2340 Beerse

     
loader
 

Notariaat Nouwkens & Portier

Antwerpsesteenweg 93
2390 Malle
Tel. (03) 312.20.28
Fax. (03) 311.73.24

BV BVBA
BTW BE 0473038118
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .