Nouwkens & Portier, Geassocieerde notarissen te Malle

 

Nouwkens & Portier

Geassocieerde notarissen te Malle

 

Notariaat Nouwkens & Portier

Antwerpsesteenweg 93
2390 Malle
Tel. (03) 312.20.28
Fax. (03) 311.73.24

BVBA
BTW BE 0473038118
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

21 mei 2019

Voortaan is het mogelijk om een notariële akte af te sluiten via videoconferentie. Wie een woning wil kopen, een bedrijf wil oprichten of een nalatenschap wil afwikkelen, hoeft zich niet langer te verplaatsen naar de notaris van een andere partij. De akte per videconferentie bewijst dat de Belgische notarissen de digitale kaart trekken en meewerken oplossingen die de cliënt tijd besparen.

Het wordt mogelijk om een notariële akte, zoals een koop, af te sluiten zonder grote verplaatsingen. Voortaan kunnen Belgische notarissen de (koop-)akten verlijden via videoconferentie. Dat is nuttig als de partijen, zoals de verkoper en de koper, elk hun eigen notaris hebben en als hun kantoren zich op grote afstand van elkaar bevinden. Bijvoorbeeld als iemand een tweede verblijf koopt aan de kust of in het kader van de afwikkeling van een nalatenschap.

Het volstaat dat elke partij verschijnt voor de notaris van zijn keuze. Vandaar kan hij de toelichting en het voorlezen van de akte via videoconferentie bijwonen. Dat levert een aanzienlijke tijdsbesparing op. En het vermindert de ecologisch voetafdruk omdat verre verplaatsingen overbodig worden.

Een en ander is mogelijk dankzij een beveiligd elektronisch netwerk dat de notariskantoren met elkaar verbindt. Dankzij dat veilig en performant netwerk kunnen notarissen data met elkaar en met de overheid delen, maar het maakt ook vertrouwelijke videoconferenties mogelijk.

‘Notarissen staan voor de dubbele uitdaging dat ze moeten zorgen voor rechtszekerheid in een wereld waarin de digitale evoluties elkaar in snel tempo opvolgen. Met het verlijden van een akte op afstand, komen de notarissen aan beide tegemoet’, zegt Philippe Bosseler, voorzitter van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Bron: Fednot

20 mei 2019

Vaak stappen partners samen in een verbouwingsavontuur… ook wanneer de woning slechts eigendom is van één van de partners. En juist daar kan het schoentje serieus knellen. Investeren in de woning van je samenwonende partner brengt risico’s mee. Je denkt dus best na over de gemaakte kosten en vergoedingen ingeval van breuk. Uitdrukkelijke afspraken maken via een samenlevingsovereenkomst of een schulderkenning kan jou en je partner bij een breuk veel bittere discussies over kosten besparen. Romantisch is het niet, maar slim is het wel.

Niet beschermd door een wettelijke regeling
Koppels die feitelijk samenwonen (en dus geen verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand afleggen) hebben geen wettelijk geregelde rechten en plichten ten opzichte van elkaar. De partners zijn volledig afhankelijk van de afspraken die ze zelf maken.

Gehuwde koppels daarentegen, kunnen met allerhande middelen hun schuldvorderingen tegen elkaar bewijzen. Een vermoeden volstaat zelfs. Samenwonenden genieten niet van deze wettelijke regeling. Een samenwonende partner die een vergoeding wilt voor een investering aan de woning van zijn partner zal dit moeten staven aan de hand van bepaalde documenten.

Gemaakte investeringen krijg je lang niet altijd terug
‘Wat ik heb betaald, krijg ik toch terug?’ is waarschijnlijk het eerste wat een kersverse single zich afvraagt wanneer ze de woning van hun ex-partner verlaten. Al dan niet met de nodige facturen in de hand. En toch… Het is voor samenwonende partners lang niet evident om een vergoeding te krijgen voor de investeringen aan het huis van hun ex-partner. Zelfs als hun investeringen een bepaalde meerwaarde aan de woning hebben veroorzaakt.

Een misnoegde ex-partner die een vergoeding wil voor zijn investeringen haalt vaak de theorie van ‘verrijking zonder oorzaak’ aan. Een partner werd verrijkt, terwijl de andere partner werd verarmd en dit zonder dat er een oorzaak is. Maar zo gemakkelijk aanvaarden rechters deze theorie niet. Er is immers vaak wél sprake van een oorzaak: investeren zodat de partners duurzaam in de woning kunnen wonen.  

Terugkrabben en bij een breuk het geld terug vragen is dus niet zo vanzelfsprekend. De gevallen waarbij de rechtbank aanvaardt dat de een partner een vergoeding moet krijgen voor zijn gemaakte investeringen, zijn zeldzaam.

Een samenlevingsovereenkomst of een schulderkenning: leg duidelijke afspraken vast
Als het op liefde aankomt, tellen de meeste mensen niet graag. Het tellen gebeurt meestal wel op het moment van een relatiebreuk. Voor de partner die in de woning heeft geïnvesteerd komt de pijnlijke vaststelling dat er geen of onvoldoende bewijzen zijn van de investeringen. Daarom doen samenwonende koppels er goed aan om één en ander op papier te zitten wanneer ze van plan zijn om te verbouwen. Vooral als slechts één van hen de eigenaar is van de woning. Dat kan met een samenlevingsovereenkomst of een schulderkenning.

Een samenlevingsovereenkomst is een document dat feitelijk samenwonende partners onderhands of notarieel opstellen. Wettelijk samenwonenden moeten dit opmaken via een notariskantoor. In een samenlevingsovereenkomst kan het koppel tal van afspraken maken over de kosten, de rechten en de verplichtingen die samengaan met hun samenwoning. Heeft de ene partner investeringen gemaakt in de woning van de andere partner, dan kan dit in een samenlevingsovereenkomst omschreven worden.

Een andere mogelijkheid is om een schulderkenning te ondertekenen als bewijs van de verrichte investeringen. De schulderkenning is een geschreven document waarin een partij erkent een geldsom schuldig te zijn aan iemand anders. De partner die bij een breuk een terugbetaling verwacht, heeft zo een bewijs van de gemaakte kosten.

Partners houden hierbij rekening met een paar vormvereisten:

 • De schulderkenning moet met de hand geschreven zijn;

 • naast de handtekening schrijft de schuldenaar de vermelding ‘goed voor’ of ‘goedgekeurd voor’, waarbij de som voluit in letters wordt uitgedrukt.

Bij te houden… ook bij een huwelijk
Gehuwde partners worden beschermd door bepaalde vergoedingsregels. Toch houdt de getrouwde partner ook best zijn schriftelijke afspraken van vóór het huwelijk bij. Veel koppels hebben immers al investeringen gedaan voor ze in het huwelijksbootje stapten. Een huwelijk verandert niets aan deze afspraken. Maar het getrouwd koppel kan deze afspraken wel herbekijken of herzien, bv. wanneer ze een huwelijkscontract afsluiten. Afspraken maken én bewaren is dus de boodschap.

 

Bron: Fednot

13 mei 2019

Asbest is schadelijk. Het zit in meer dan 3500 bouwmaterialen. Kom je er herhaaldelijk mee in aanraking? Dan loop je een groter risico op asbestziekte. Het is dan ook belangrijk om je woning te controleren op deze stof en ze – indien nodig – vakkundig te (laten) verwijderen. De Vlaamse overheid werkte een aantal regels uit om de hoeveelheid asbest in onze gebouwen af te bouwen.

Verplichte verwijdering?
Vandaag ben je niet verplicht om asbesthoudende delen in je woning te verwijderen. Tenzij het asbest in zeer slechte staat is (groter risico op losse, schadelijke vezels) of wanneer het bloot ligt door renovatiewerken. Sinds eind april is deze verplichting strenger. Ook bij onderhouds- of herstellingswerken zonder echte renovatie, moet je vanaf nu ‘blootgelegd’ asbest verwijderen.

Dat doe je beter vroeg dan laat. Hoe slechter de staat van het asbest, hoe gevaarlijker. Bovendien is een verwijdering dan duurder. Wachten brengt dus mogelijk meer risico’s én kosten met zich mee.

Sinds kort zorgplicht
Heb je asbesthoudend of asbestverdacht materiaal in je woning? Dan geldt sinds kort een specifieke zorgplicht: je neemt alle maatregelen die je redelijkerwijs kan nemen om het gevaar voor mens en milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Bovendien moet je sinds april 2019 rekening houden met een aantal verboden.

Je mag niet langer:

 • constructies (zonnepanelen, overzetdaken, reclamepanelen …) bevestigen aan of over asbesthoudende daken of gevels;
 • asbesthoudende daken of gevels insluiten of bedekken met een ander materiaal;
 • asbesthoudende daken of gevels reinigen of ontmossen.

Bij deze handelingen is de kans namelijk groot dat je het asbest verder aantast of een toekomstige verwijdering bemoeilijkt.

Naar een asbestinventaris
Tegen uiterlijk 31 december 2031 moet iedere gebouweigenaar van een constructie met een risicobouwjaar over een geldig asbestinventarisattest beschikken.
Heb je een toegankelijke constructie van vóór 2001 (risicobouwjaar)? Dan spreek je een asbestdeskundige aan die de bouwmaterialen controleert. De expert stelt ook een asbestinventaris op. Dat geldt niet alleen voor woningen, maar bv. ook voor carports en afdaken.
De asbestinventaris beschrijft alle asbesthoudende materialen in de ‘constructie’. Het document vormt de basis voor het asbestinventarisattest. OVAM maakt deze attesten op.

Huurders en kopers informeren
Verhuur je een gebouw dat gebouwd is vóór 2001? Dan ben je naar de toekomst verplicht om het attest af te geven aan de huurder. Zo is die op de hoogte van de asbesttoestand van je gebouw. Ook bij de verkoop van je woning speelt het attest binnenkort een belangrijke rol. Een samenvatting van de inhoud ervan staat in de verkoopovereenkomst. Bij de ondertekening van de notariële akte overhandigt de notaris het attest. Hij registreert bovendien de nieuwe eigenaar in een specifieke databank voor asbestinventarisatie.

Bron: Fednot

 

Veerle LEUS
Licentiaat in het notariaat

veerle(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.68

niet aanwezig op woensdag

Patricia ROMMENS
Licentiaat in het notariaat

patricia(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.26

aanwezig op donderdag en vrijdag

Inez BORSTLAP
Master in het notariaat

inez(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.62

Geert NOUWKENS
Master in het notariaat

geert(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.64

Evelyn PATTYN
Master in het notariaat

evelyn(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.67

Carissa VAN BALLAER
Master in het notariaat

carissa(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.61

Joni VANDRIESSCHE
Licentiaat in de rechten

joni(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.20.28

Carolien BRASPENNINCX
Notarieel medewerkster

carolien(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.69

Caroline CAENEN
Notarieel medewerker

caroline(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.60

Eva CRISPEELS
Notarieel medewerker

eva(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.68

Jill DE JONGHE
Notarieel medewerker

jill(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.62

Jolien HOREMANS
Notarieel medewerker

jolien(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.61

Vanessa LENAERTS
Notarieel medewerker

vanessa(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.69

Caroline RUTTEN
Notarieel medewerker

caroliner(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/320.86.64

Jorine VAN GILS
Notarieel medewerker

jorine(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.65

Nathalie VAN REUSEL
Notarieel medewerker

info(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.20.28

Onthaal

Carla WYNANTS
Notarieel medewerker

carla(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.67

Dorien GILLIS
Notarieel medewerker

dorieng(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/340.87.24

Stacey VAN OLMEN
Notarieel medewerker

stacey(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/340.87.25

Gary DE MULDER
Notarieel medewerker

gary(plaats the 'at' sign hier)notarisnouwkens.be
Tel. 03/312.87.66

 
Administratief bediende 10 mei 2019

Voltijds

Wij bieden:

Notariaat Nouwkens & Portier is een jong en ambitieus kantoor dat er naar streeft om op professionele wijze te werken aan een optimale dienstverlening voor de cliënten.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een vriendelijk en enthousiast administratief medewerker die ondersteuning biedt aan ons kantoor.

Je bent mee verantwoordelijk voor het onthaal, de telefonie en diverse operationele en administratieve taken teneinde de notarissen en de medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen op praktisch en administratief vlak.

Ben jij gemotiveerd, nauwkeurig, georganiseerd en kan je vlot communiceren?

Stuur je cv dan naar wouter@notarisnouwkens.be

Notariaat Nouwkens & Portier staat voor een leuk team van jonge en gemotiveerde collega’s die je graag verwelkomen in een nieuw, modern kantoor.

Wij bieden een aantrekkelijk loon, een hospitalisatie- en groepsverzekering en extralegale voordelen.

Wij verwelkomen je graag!

 

Indien u hier solliciteert, zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank voor een periode van een jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job). Deze zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend emailadres wouter@notarisnouwkens.be. (GDPR-regelgeving)

 Afdrukken
Notarieel Medewerker 2 mei 2019

Voltijds parttime

Functieomschrijving:

Notariaat Nouwkens & Portier is een jong en ambitieus kantoor dat er naar streeft om op professionele wijze te werken aan een optimale dienstverlening voor de cliënten.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een dynamisch en enthousiast persoon die met verantwoordelijkheidszin courante dossiers beheert en administratieve ondersteuning biedt.

Werkomgeving:

Notariaat Nouwkens & Portier staat voor een leuk team van jonge en gemotiveerde collega’s die je graag verwelkomen in een nieuw, modern kantoor.

Wij vragen:

Heb jij een bachelordiploma met juridische affiniteit? Ben jij gemotiveerd, nauwkeurig, georganiseerd en kan je vlot communiceren?

Wij bieden:

Wij bieden een aantrekkelijk loon, een hospitalisatie- en groepsverzekering en extralegale voordelen.

Wij verwelkomen je graag!

Stuur je cv dan naar wouter@notarisnouwkens.be

Indien u hier solliciteert, zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank voor een periode van een jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job). Deze zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend emailadres wouter@notarisnouwkens.be. (GDPR-regelgeving)

 Afdrukken
Notarieel Jurist 2 mei 2019

Voltijds

Functieomschrijving:

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een dynamisch en enthousiast notarieel jurist die met verantwoordelijkheidszin zelfstandig dossiers beheert in verschillende rechtstakken.

Werkomgeving:

 • Notariaat Nouwkens & Portier is een jong en ambitieus kantoor dat er naar streeft om op professionele wijze te werken aan een optimale dienstverlening voor de cliënten.
 • Notariaat Nouwkens & Portier staat voor een leuk team van jonge en gemotiveerde collega’s die je graag verwelkomen in een nieuw, modern kantoor.

Wij vragen:

Je bent gemotiveerd, nauwkeurig, georganiseerd en kan vlot communiceren?

Wij bieden:

 • Wij bieden een aantrekkelijk loon, een hospitalisatie- en groepsverzekering en extralegale voordelen.
 • We verwelkomen je graag

Interesse?

Stuur je cv dan naar wouter@notarisnouwkens.be

 

Indien u hier solliciteert, zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank voor een periode van een jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job). Deze zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend emailadres wouter@notarisnouwkens.be. (GDPR-regelgeving)

 

 Afdrukken

Administratief bediende

10 mei 2019

Voltijds

Wij bieden:

Notariaat Nouwkens & Portier is een jong en ambitieus kantoor dat er naar streeft om op professionele wijze te werken aan een optimale dienstverlening voor de cliënten.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een vriendelijk en enthousiast administratief medewerker die ondersteuning biedt aan ons kantoor.

Je bent mee verantwoordelijk voor het onthaal, de telefonie en diverse operationele en administratieve taken teneinde de notarissen en de medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen op praktisch en administratief vlak.

Ben jij gemotiveerd, nauwkeurig, georganiseerd en kan je vlot communiceren?

Stuur je cv dan naar wouter@notarisnouwkens.be

Notariaat Nouwkens & Portier staat voor een leuk team van jonge en gemotiveerde collega’s die je graag verwelkomen in een nieuw, modern kantoor.

Wij bieden een aantrekkelijk loon, een hospitalisatie- en groepsverzekering en extralegale voordelen.

Wij verwelkomen je graag!

 

Indien u hier solliciteert, zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank voor een periode van een jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job). Deze zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend emailadres wouter@notarisnouwkens.be. (GDPR-regelgeving)

 Afdrukken

Notarieel Medewerker

2 mei 2019

Voltijds parttime

Functieomschrijving:

Notariaat Nouwkens & Portier is een jong en ambitieus kantoor dat er naar streeft om op professionele wijze te werken aan een optimale dienstverlening voor de cliënten.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een dynamisch en enthousiast persoon die met verantwoordelijkheidszin courante dossiers beheert en administratieve ondersteuning biedt.

Werkomgeving:

Notariaat Nouwkens & Portier staat voor een leuk team van jonge en gemotiveerde collega’s die je graag verwelkomen in een nieuw, modern kantoor.

Wij vragen:

Heb jij een bachelordiploma met juridische affiniteit? Ben jij gemotiveerd, nauwkeurig, georganiseerd en kan je vlot communiceren?

Wij bieden:

Wij bieden een aantrekkelijk loon, een hospitalisatie- en groepsverzekering en extralegale voordelen.

Wij verwelkomen je graag!

Stuur je cv dan naar wouter@notarisnouwkens.be

Indien u hier solliciteert, zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank voor een periode van een jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job). Deze zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend emailadres wouter@notarisnouwkens.be. (GDPR-regelgeving)

 Afdrukken

Notarieel Jurist

2 mei 2019

Voltijds

Functieomschrijving:

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een dynamisch en enthousiast notarieel jurist die met verantwoordelijkheidszin zelfstandig dossiers beheert in verschillende rechtstakken.

Werkomgeving:

 • Notariaat Nouwkens & Portier is een jong en ambitieus kantoor dat er naar streeft om op professionele wijze te werken aan een optimale dienstverlening voor de cliënten.
 • Notariaat Nouwkens & Portier staat voor een leuk team van jonge en gemotiveerde collega’s die je graag verwelkomen in een nieuw, modern kantoor.

Wij vragen:

Je bent gemotiveerd, nauwkeurig, georganiseerd en kan vlot communiceren?

Wij bieden:

 • Wij bieden een aantrekkelijk loon, een hospitalisatie- en groepsverzekering en extralegale voordelen.
 • We verwelkomen je graag

Interesse?

Stuur je cv dan naar wouter@notarisnouwkens.be

 

Indien u hier solliciteert, zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank voor een periode van een jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (bv. contacteren voor een nieuwe job). Deze zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend emailadres wouter@notarisnouwkens.be. (GDPR-regelgeving)

 

 Afdrukken
 

Immo

Uit de hand verkoop € 319.000

Huis
Turnhoutsebaan 18
2390 Oostmalle

Te huur € 645

Appartement
Marialei 60
2600 Berchem

Openbare verkoop

Handelspand
Dorp 32
2242 Pulderbos

Online verkoop € 165.000

Huis
Pater Hensstraat 13
2390 Oostmalle

Uit de hand verkoop € 340.000

Huis
Slachterijstraat 35
2390 Malle

Uit de hand verkoop € 149.000

Grond
Korhoenlaan 12
2990 Wuustwezel

Openbare verkoop

Grond
Leemkuilenweg
2490 Balen

Openbare verkoop

Grond
Olmensebaan
2490 Balen

Openbare verkoop

Grond
Plaseindeweg
2490 Balen

Openbare verkoop

Grond
Plaseindeweg
2490 Balen

Openbare verkoop

Grond
Witvenstraat
2400 Mol

Openbare verkoop

Grond
Olmensebaan
2490 Balen

Openbare verkoop

Grond
Witvenstraat
2400 Mol

     
loader
 

Notariaat Nouwkens & Portier

Antwerpsesteenweg 93
2390 Malle
Tel. (03) 312.20.28
Fax. (03) 311.73.24

BVBA
BTW BE 0473038118
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .